Vanzari

TERMENI SI CONDITII

1. Introducere

S.C. Mobile Touch S.R.L. ("MT") furnizeaza utilizatorilor o serie de servicii precum: dezvoltare programe soft, descarcare de programe soft si alte resurse ce pot fi descarcate de pe acest site. Toate serviciile mentionate (denumite in continuare "SERVICII") sunt supuse urmatorilor Termeni si Conditii (denumiti in continuare "TERMENI SI CONDITII"). Prin utilizarea sitului si a unuia sau mai multor servicii oferite de MT, presupune acordul dvs. tacit de a respecta TERMENII SI CONDITIILE impuse prin prezentul document.

Regulile stabilite de proprietarii sitului sunt aplicabile tuturor utilizatorilor si/sau vizitatorilor sitului.

2. Utilizarea sitului

Compania MT isi rezerva dreptul de a schimba oricand continutul sitului, de a aduce modificari de structura, continut si accesibilitate, poate aduce adaugiri, toate acestea fara un acord prealabil si fara vreo notificare catre dvs., ori catre terte persoane. Toate informatiile si materialele folosite in acest site sunt proprietatea exclusiva a companiei MT, cu exceptia cazurilor in care este precizat altfel. Folosirea oricarui text, imagine, material, fisier sau obiect de constructie din acest site fara acordul scris al MT este interzisa, fiind protejate de legea dreptului de autor. Situl are drept scop informarea dvs. in ceea ce priveste activitatea curenta a companiei, accesarea acestui site fiind libera.

De asemenea, toti vizitatorii si/sau utilizatorii sitului, prin accesarea acestuia, confirma ca sunt de acord să nu foloseasca nici un sistem care accesează web-site-ul într-o manieră prin care ar fi posibila trimiterea mai multor cereri simultane catre site intr-o perioadă de timp rezonabilă pentru ca o persoană să poată accesa situl sau serviciile colaterale. Compania MT sau o alta parte implicata in crearea, producerea sau furnizarea acestui site nu este raspunzatoare pentru nici un prejudiciu direct, accidental, indirect sau deliberat, cauzat de accesarea site-ului. De asemenea, nu este raspunzatoare pentru nici un prejudiciu adus echipamentului dvs., inclusiv de infectarea cu virusi, cauzata de accesarea, folosirea sau afisarea acestui site sau de descarcarea oricaror informatii, incluzant text, imagini, materiale, de pe acesta.

MT, prin acest site, va pune la dispozitie programe demo si manuale de utilizare cu conditia sa nu (si sa nu permiteti oricarei terte parti) copiati, modificati, creati o varianta derivata, incercati in nici un fel sa aflati codul sursa a programelor folosite, vindeti, desemnati sau cedati dreptul de folosinta catre o terta parte, acordati sau transferati in orice mod, orice drept in programele companiei.

Sunteti de acord sa nu modificati programele in nici un mod, sau sa folositi versiuni modificate ale programelor. Sunteti de acord sa nu accesati serviciile prin nici un alt mijloc decat prin interfata pusa la dispozitie de MT pentru a fi folosita in accesarea site-ului.

Programele si resursele descarcabile puse la dispozitia dvs. sunt proprietatea MT si/sau a partenerilor/furnizorilor sai si intra sub incidenta legislatiei in vigoare cu privire la drepturile de autor. Licentele de utilizare ale programelor soft si ale resurselor se aplica daca este astfel specificat. Daca nu este astfel specificat, prezenta renuntare la garantii se aplica tuturor resurselor disponibile pe site.

Programele soft si resursele aditionale sunt puse la dispozitie de posesorii licentelor “ca atare” si se renunta la orice garantii declarate sau implicite, inclusiv, dar nu limitat la acestea, garantii de comercializare si utilizare a produselelor in scopul pentru care au fost create.

Prin utilizarea sitului sunteti de acord sa despagubiti si sa protejati MT, partenerii si angajatii de orice pretentii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecata sau onorarii pentru avocati, facute de o terta persoana sau organizatie datorita folosirii pe cont prorpiu a informatiilor si materialelor acestui site si violarii oricaror drepturi ale acelui tert. Accesarea acestui site o faceti exclusiv pe riscul dvs.

Copierea, reproducerea si/sau distribuirea de soft, cod sursa, documentatii si imagini de pe acest site este strict interzisa.

3. Dezvoltarea programelor soft si a jocurilor

a) La baza elaborarii programelor la comanda se vor utiliza specificatii de perfomanta comunicate in scris, fie realizate de catre client, fie identificate si redactate de MT pe cheltuiala clientului, pe baza informatiilor si documentelor furmizate de catre client. Sarcina de a verifica completitudinea si corectitudinea specificatiilor de performanta ii revine in totalitate clientului, consimtind astfel la validitatea acestora. Cererile de modificare cu privire la o anumita cerinta a proiectului, survenite dupa obtinerea unui acord reciproc, pot duce la modificari ale pretului si ale termenului limita de predare a programelor comandate de catre client.

b) Pentru programele sau adaptarile de programe finalizate, executate de MT la comanda clientului, acceptul si recunoasterea finalizarii pentru fiecare dintre programe trebuie sa fie dat de catre client in maxim 10 zile lucratoare, calculate cu incepere de la data notificarii clientului asupra finalizarii executiei.

Clientul are obligatia de a efectua in scris confirmarea de acceptare a produsului finit. Daca termenul de 10 zile lucratoare expira, atunci programul soft va fi considerat ca fiind acceptat de catre clientul beneficiar, cu incepere din ultima zi a perioadei de timp mentionate anterior. Posibilele defecte/devieri de la specificatiile scrise stabilite initial vor fi raportate in scris clientului, impreuna cu documentatia doveditoare; in cel mai scurt timp posibil MT va repara defectele identificate.

Daca exista defecte majore care au fost anterior corect raportate, atunci se impune emiterea unei noi acceptari formale din partea clientului, pentru forma imbunatatita a proiectului. Clientul nu are dreptul de a refuza programele soft din cauza defectelor imateriale.

c) Daca au fost comandate biblioteci sau programe standard, pe baza comenzii se confirma cunoasterea intinderii performantelor programului comandat.

d) Daca pe parcursul desfasurarii proiectului se dovesteste a fi imposibila, in fapt sau legal, ducerea la indeplinire a proiectului in concordanta cu specificatiile de performanta furnizate de catre client, MT isi asuma responsabilitatea de a-l anunta imediat pe client despre problema identificata. In cazul in care clientul refuza efectuarea modificarii specificatiilor de performanta, necesara pentru ducerea la indeplinire a proiectului, MT isi rezerva dreptul de a refuza executia comenzii.

Daca imposibilitatea finalizarii comenzii survine datorita unei omisiuni din partea clientului ori din cauza unei modificari ceruta de client dupa stabilirea de comun acord a specificatiilor de performanta, atunci MT are dreptul de a rezilia contractul. In acest caz, clientul este obigat sa achite catre MT contravaloarea muncii depuse pana la data rezilierii, precum si contravaloarea despagubirilor aferente.

e) Taxele pentru expedierea programelor, a documentatiei si a specificatiilor stocate pe suporturi multimedia se plateste de catre client. In cazul in care clientul doreste ca MT sa efectueze consultatii si programe de training, acestea vor fi taxate separat.

f) MT se va stradui sa respecte toate termenele limita asupra carora s-a convenit, asfel incat sa poata asigura finalizarea comenzii la termenele stabilite.

g) Termenele limita pot fi respectate numai daca: Intarzierile in livrarea programelor si cresterile costurilor de productie ce decurg din incorectitudinea, incompletitudinea, modificarile ulterioare aduse datelor, documentelor aditionale si informatiilor furnizate de client catre MT, nu intra in aria de responsabilitate a MT si nu pot fi considerate motive pentru rezilierea contractului. Toate costurile aditionale ce pot decurge din situatiile mentionate in prezentul paragraf vor fi suportate de catre client.

h) In cazul comenzilor ce cuprind un numar de module sau programe, MT are dreptul la efectuarea de livrari partiale si la emiterea de devize partiale.

i) Forta majora, conflictele de munca, catastrofele naturale, precum si alte situatii din afara ariei de control a MT permit companiei MT sa stabileasca noi termene limita de livrare a produselor, daca este posibil, sau scutesc MT de orice obligatie de livrare.

j) Anularea comenzii de catre client este posibila numai daca acesta primeste in scris consimtamantul MT. Daca MT este de acord cu anularea, MT are dreptul sa taxeze serviciile prestate si rezultate din intelegerea initiala, precum si perceperea unei taxe aditionale de anulare ce reprezinta 30% din valoarea comenzii anulate.

k) Instiintarile cu privire la defecte sunt valide doar daca se refera la defectele reproductibile si daca sunt semnalate in termen de 4 saptamani dupa livrarea serviciului/produsului asupra caruia s-a convenit in scris initial. In respectarea garantiei, rectificarea defectelor are prioritate fata de reducerea pretului sau revocarea comenzii. Daca instiintarea cu privire la defecte este justificata, acestea urmeaza a fi remediate intr-o perioada de timp rezonabila.

Este responsabilitatea clientului sa puna la dispozitia MT toate mijloacele necesare investigarii problemei si remedierii defectelor, asa cum MT o cere. Se exclude prezumtia de defectuozitate.

l) Asistenta oferita, diagnoza erorilor, remedierea defectelor care nu intra in responsabilitatea MT, incluzand corectiile comandate ulterior de catre client, reviziile si adaugirile vor fi executate de MT pe cheltuiala clientului. Acesti termeni se aplica si remedierii erorilor ce apar la revizia programelor, adaugirilor sau altor interventii care au fost facute anterior de catre client ori de catre terti.

m) In plus, MT nu isi asuma nici o garantie pentru defecte sau despagubiri ce s-ar putea datora utilizarii incorecte, componentelor modificate ale sistemului de operare, interfetelor si parametrilor, utilizarii de resurse si date organizationale neadecvate si a conditiilor neobisnuite de operare.

n) Orice garantie oferita de MT pentru programele oferite expira odata cu efectuarea de modificari si/sau adaugiri programelor de catre client sau de catre terti.

o) MT sau licentiatorii sai retin toate drepturile de autor pentru serviciile asupra carora s-a convenit (programe, documentatie etc.) Drepturile de autor asupra serviciilor prestate de MT, obtinute printr-un acord de licenta stabilit intre client si MT, devin valide dupa achitarea de catre client a tuturor obligatiilor financiare ce decurg din contractul de prestari servicii si sunt strict limitate la utilizarea de catre licentiator, exclusiv in conjunctie cu elementele hardware specificate in contract. Utilizarea simultana a oricaror produse sau servicii ale MT in diferite puncte de lcuru trebuie sa fie in concordanta cu numarul de licente achizitonate. Drepturile de autor asupra serviciilor MT, obtinute printr-un acord de licenta cu MT sunt limitate la utilizarea programelor soft. Redistribuirea produselor MT nu este permisa. Atat produsele, cat si serviciile MT sunt protejate de legea drepturilor de autor. Participarea la productia de software nu este asociata cu vreun drept de proprietate asupra programelor soft sau asupra oricaror servicii MT dincolo de utilizarea lor asa cum este specificat in prezentul contract. Orice incalcare a drepturilor de autor detinute de MT va indreptati MT sa pretinda daune.

4. Preturi, taxe si onorarii

Toate preturile sunt exprimate in Euro si nu includ taxele aditionale si nici TVA, daca acesta se aplica.

5. Obligatii

In masura maxima permisa de legislatia in vigoare, in nici o circumstanta MT nu va fi facuta responsabila pentru pagube speciale, incidentale, indirecte ori rezultate din orice tip de imprejurari (incluzand, fara limitari, pagube survenite in urma pierderii de profit, intreruperea activitatii, pierderea de informatii sau orice alt fel de pierderi banesti) ce pot decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile furnizate, chiar si in cazul in care MT a fost instiintata de posibilitatea aparitiei unor astfel de pagube. In oricare situatie, obligatiile MT in orice prevedere din prezentul acord “TERMENI SI CONDITII” vor fi limitate la suma de 5.00 €.

6. Jurisdictie si instanta competenta

Intr-atat cat este convenit, prezentii “TERMENI SI CONDITII” vor fi exclusiv guvernate de catre legislatia din Romania. Legislatia din Romania va fi de asemenea aplicata in cazul in care clientul reclamant locuieste in afara Romaniei. Clientul isi da acordul expres ca orice revendicare sau disputa cu MT care este legata in orice fel de utilizarea de catre client a serviciilor MT sa fie rezolvate de instanta competenta din orasul Iasi, Romania.

7. Independenta clauzelor contractuale

Fiecare prevedere a acestui contract sau parte din aceasta va fi tratata separat. MT, impreuna cu clientii sai, vor colabora in spirit de parteneriat in incercarea de a stabili o versiune cat mai apropiata posibil de termenii contractuali deveniti inoperativi.